Bà Nguyễn Phương Hằng giải trình, hứa không livestream xúc phạm người khác

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Hoài Anh
Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Hoài Anh
Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Hoài Anh
Lên top