Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà ngoại xót xa kêu cứu cho 2 cháu đang bị bố bạo hành dã man