Bà lang Hòa Bình và khu rừng có đến 200 vị thuốc nam quý hiếm