Bà hỏa thiêu rụi hơn 10 tấn hàng hóa tại cơ sở sản xuất bao bì

Lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực kho chứa hàng của cơ sở sản xuất bao bì Trường Thịnh. Ảnh: NT
Lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực kho chứa hàng của cơ sở sản xuất bao bì Trường Thịnh. Ảnh: NT
Lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực kho chứa hàng của cơ sở sản xuất bao bì Trường Thịnh. Ảnh: NT
Lên top