Vụ Bí thư huyện bị kỷ luật, thôi chức ở Quảng Trị:

Bà Hồ Thị Lệ Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh từ 21.12.2018

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa. Ảnh: Nguồn VTC New
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa. Ảnh: Nguồn VTC New
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa. Ảnh: Nguồn VTC New
Lên top