Ba Đình: Ngăn chặn kịp thời vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh PV
Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh PV
Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh PV
Lên top