Bà chủ trọ tốt bụng, vui tính nhất "Vịnh Bắc Bộ" qua đời ở tuổi 68