Ba chiến sĩ công an Hà Tĩnh kịp thời hiến máu hiếm cứu người

Chiến sỹ Nguyễn Đình Sáng và Trần Văn Nam đến hiến máu cứu bệnh nhân Lê Văn Minh. Ảnh: CA.
Chiến sỹ Nguyễn Đình Sáng và Trần Văn Nam đến hiến máu cứu bệnh nhân Lê Văn Minh. Ảnh: CA.
Chiến sỹ Nguyễn Đình Sáng và Trần Văn Nam đến hiến máu cứu bệnh nhân Lê Văn Minh. Ảnh: CA.
Lên top