Australia tài trợ lắp hệ thống lọc nước ô nhiễm ở đồng bằng sông Hồng

Australia tài trợ lắp hệ thống lọc nước ô nhiễm cho 4 xã ở Hà Nội và Hà Nam. Ảnh: BTC.
Australia tài trợ lắp hệ thống lọc nước ô nhiễm cho 4 xã ở Hà Nội và Hà Nam. Ảnh: BTC.
Australia tài trợ lắp hệ thống lọc nước ô nhiễm cho 4 xã ở Hà Nội và Hà Nam. Ảnh: BTC.
Lên top