"ATM gạo" xuất hiện ở Cần Thơ: Chung tay chia sẻ với người lao động nghèo

Người dân Cần Thơ đồng lòng giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Người dân Cần Thơ đồng lòng giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Người dân Cần Thơ đồng lòng giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn. Ảnh: Thành Nhân
Lên top