ATM gạo ở Quảng Nam: Chung tay cùng người có hoàn cảnh khó khăn

Cây "ATM gạo" đầu tiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Cây "ATM gạo" đầu tiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Cây "ATM gạo" đầu tiên ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top