ASEAN sẽ trở thành khu vực có dân số già vào năm 2050

Khi về già, rất ít người lao động có lương hưu, đây chính là thách thức đối với chính sách An sinh xã hội. Ảnh: L.T
Khi về già, rất ít người lao động có lương hưu, đây chính là thách thức đối với chính sách An sinh xã hội. Ảnh: L.T
Khi về già, rất ít người lao động có lương hưu, đây chính là thách thức đối với chính sách An sinh xã hội. Ảnh: L.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM