APEC: Dấu ấn Đà Nẵng và thời cơ mới của thành phố

Thủ tướng Úc chụp ảnh cùng người dân Đà Nẵng
Thủ tướng Úc chụp ảnh cùng người dân Đà Nẵng
Thủ tướng Úc chụp ảnh cùng người dân Đà Nẵng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM