Áp thấp nhiệt đới, Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi

Áp thấp có khả năng mạnh thành bão, Quảng Nam cấm tàu thuyền. Ảnh: Thanh Chung
Áp thấp có khả năng mạnh thành bão, Quảng Nam cấm tàu thuyền. Ảnh: Thanh Chung
Áp thấp có khả năng mạnh thành bão, Quảng Nam cấm tàu thuyền. Ảnh: Thanh Chung
Lên top