Áp thấp nhiệt đới: Miền Trung từ đêm 1.7 có "mưa vàng giải nhiệt"

Ảnh: Trời Hà Tĩnh chiều 1.7 mây đen kéo đến ùn ùn. Ảnh: Anh Đức
Ảnh: Trời Hà Tĩnh chiều 1.7 mây đen kéo đến ùn ùn. Ảnh: Anh Đức
Ảnh: Trời Hà Tĩnh chiều 1.7 mây đen kéo đến ùn ùn. Ảnh: Anh Đức
Lên top