Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Trung mưa trắng trời

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF
Hướng đi của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF