Áp thấp nhiệt đới di chuyển thẳng vào nước ta, Bắc bộ sẽ có mưa to trên diện rộng