Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 9, đe dọa Nam Trung Bộ

Vị trí và đường đi của bão số 9
Vị trí và đường đi của bão số 9
Vị trí và đường đi của bão số 9
Lên top