Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, cơ quan phòng chống thiên tai ra công điện yêu cầu ứng phó

Vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới chiều  17.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới chiều 17.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới chiều 17.11. Ảnh: NCHMF