Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão "cập bến" Biển Đông

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Lên top