Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, nhiều hồ chứa đầy nước

Nhiều hồ chứa có mực nước cao, cần lưu ý khi áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, gây mưa lớn. Ảnh minh họa: NB
Nhiều hồ chứa có mực nước cao, cần lưu ý khi áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, gây mưa lớn. Ảnh minh họa: NB
Nhiều hồ chứa có mực nước cao, cần lưu ý khi áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, gây mưa lớn. Ảnh minh họa: NB
Lên top