Áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão số 3