Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, Hải Phòng ra công điện khẩn

Hải Phòng chỉ đạo phòng, chống áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão. Ảnh Đường đi của áp thấp nhiệt đới (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Hải Phòng chỉ đạo phòng, chống áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão. Ảnh Đường đi của áp thấp nhiệt đới (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Hải Phòng chỉ đạo phòng, chống áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão. Ảnh Đường đi của áp thấp nhiệt đới (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Lên top