Áp thấp nhiệt đới áp sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM