Áp thấp diễn biến phức tạp đang mạnh lên, không lơ là công tác ứng phó

Vị trí và hướng đi của áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCMF
Lên top