Áo mưa quấn vào xích xe xiết cổ một người đàn ông đến chết

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.