Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt Nam

Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh Dolab.
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh Dolab.
Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh Dolab.
Lên top