Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12: Lũ các sông Trung Bộ cuồn cuộn lên, vượt mức báo động 3

Sau bão số 12, thành phố Huế ngập trong biển nước. Ảnh: N.Đ.Thành
Sau bão số 12, thành phố Huế ngập trong biển nước. Ảnh: N.Đ.Thành
Sau bão số 12, thành phố Huế ngập trong biển nước. Ảnh: N.Đ.Thành