Ảnh hưởng bão số 9, một tàu cá bị sóng đánh chìm, thiệt hại 300 triệu đồng

Lên top