Ảnh hưởng bão số 9, đoàn xe xếp hàng dài hơn 4km chờ qua đèo Hải Vân

Đoàn xe xếp hàng dài ngay trước khu vực đường dẫn vào hầm đèo Hải Vân để tránh bão số 9. Ảnh: NT
Đoàn xe xếp hàng dài ngay trước khu vực đường dẫn vào hầm đèo Hải Vân để tránh bão số 9. Ảnh: NT
Đoàn xe xếp hàng dài ngay trước khu vực đường dẫn vào hầm đèo Hải Vân để tránh bão số 9. Ảnh: NT
Lên top