Ảnh hưởng bão số 9: 4 đội tàu Thống Nhất tạm ngừng hoạt động

Ga Tuy Hòa cửa đóng then cài. Ảnh: Nhiệt Băng
Ga Tuy Hòa cửa đóng then cài. Ảnh: Nhiệt Băng
Ga Tuy Hòa cửa đóng then cài. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top