Ảnh hưởng bão số 5, vùng cao Quảng Nam bị cô lập

Lên top