Ảnh hưởng bão số 5, cảnh báo mưa to tại tỉnh Quảng Trị từ đêm nay

Biên phòng Cảng Cửa Việt (Biên phòng Quảng Trị) nhắc nhở tàu thuyền kiểm tra kỹ việc neo đậu tại cảng. Ảnh: Hưng Thơ.
Biên phòng Cảng Cửa Việt (Biên phòng Quảng Trị) nhắc nhở tàu thuyền kiểm tra kỹ việc neo đậu tại cảng. Ảnh: Hưng Thơ.
Biên phòng Cảng Cửa Việt (Biên phòng Quảng Trị) nhắc nhở tàu thuyền kiểm tra kỹ việc neo đậu tại cảng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top