Ảnh hưởng bão số 2, Hà Nội mưa trên diện rộng

Lên top