Ảnh hưởng bão số 12: Nhiều cây cối ngã rạp tại Gia Lai

Nước lũ mấp mé tràn cầu Ia Mlah (huyện Krông Pa, Gia Lai). Ảnh Đình Văn.
Nước lũ mấp mé tràn cầu Ia Mlah (huyện Krông Pa, Gia Lai). Ảnh Đình Văn.
Nước lũ mấp mé tràn cầu Ia Mlah (huyện Krông Pa, Gia Lai). Ảnh Đình Văn.