Anh hùng Xô-Viết xin khoan hồng cho ông Phạm Nhật Vũ là ai?

Anh hùng Liên bang Xô-Viết Oleg Yuryevich Atkov ngoài cùng bên trái. Ảnh tư liệu
Anh hùng Liên bang Xô-Viết Oleg Yuryevich Atkov ngoài cùng bên trái. Ảnh tư liệu
Anh hùng Liên bang Xô-Viết Oleg Yuryevich Atkov ngoài cùng bên trái. Ảnh tư liệu
Lên top