Anh hùng chiến trận giữa đời thường

Tướng Phúc là con người hào sảng và đầy nhiệt huyết. Ông vẫn nhớ như in những trận đánh năm xưa.
Tướng Phúc là con người hào sảng và đầy nhiệt huyết. Ông vẫn nhớ như in những trận đánh năm xưa.
Tướng Phúc là con người hào sảng và đầy nhiệt huyết. Ông vẫn nhớ như in những trận đánh năm xưa.
Lên top