Anh bán vé số nghèo đã trở thành công chức

Anh Kim Thái khi còn bán vé số. Ảnh: Việt Tường.
Anh Kim Thái khi còn bán vé số. Ảnh: Việt Tường.