Anh bán vé số "gây sốc" trong kỳ thi tuyển công chức

Anh Kim Thái - người "gây sốc" trong kỳ thi tuyển cán bộ ở Sóc Trăng.
Anh Kim Thái - người "gây sốc" trong kỳ thi tuyển cán bộ ở Sóc Trăng.
Anh Kim Thái - người "gây sốc" trong kỳ thi tuyển cán bộ ở Sóc Trăng.
Lên top