Ấn tượng từ một cảng hàng không non trẻ!

Ông Trịnh Văn Chiến - UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (người bế em nhỏ) đón những hành khách đầu tiên từ TP. Hồ Chí Minh về Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Ông Trịnh Văn Chiến - UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (người bế em nhỏ) đón những hành khách đầu tiên từ TP. Hồ Chí Minh về Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Ông Trịnh Văn Chiến - UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá (người bế em nhỏ) đón những hành khách đầu tiên từ TP. Hồ Chí Minh về Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Lên top