An táng các hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Khe Sanh

Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HT.
Lên top