Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

An táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào