An táng 110 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

An táng các liệt sĩ. Ảnh: Kỳ Quan
An táng các liệt sĩ. Ảnh: Kỳ Quan
An táng các liệt sĩ. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top