Ấn phẩm có "đường lưỡi bò": Saigontourist bị phạt 50 triệu đồng

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM
Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM
Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM
Lên top