An ninh sân bay Đà Nẵng được tăng cường và thắt chặt trước thông tin ông Nguyễn Bá Thanh về nước chữa bệnh

Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng an ninh sân bay Đà Nẵng vẫn được tăng cường
Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng an ninh sân bay Đà Nẵng vẫn được tăng cường
Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng an ninh sân bay Đà Nẵng vẫn được tăng cường
Lên top