"Ăn mà phải lo thì không có cái khổ nào hơn"

Lên top