An Giang: Ứng phó với lũ trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân (ngồi, bên phải) lắng nghe đại diện đơn vị chuyên môn báo cáo diễn biến lũ và công tác ứng phó. Ảnh: Lục Tùng.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân (ngồi, bên phải) lắng nghe đại diện đơn vị chuyên môn báo cáo diễn biến lũ và công tác ứng phó. Ảnh: Lục Tùng.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân (ngồi, bên phải) lắng nghe đại diện đơn vị chuyên môn báo cáo diễn biến lũ và công tác ứng phó. Ảnh: Lục Tùng.
Lên top