An Giang: Tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - và  Đại tá Nguyễn Văn Tiến -Ủy viên Thường trực Đảng ủy Vùng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân ký kết phối hợp.
Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - và Đại tá Nguyễn Văn Tiến -Ủy viên Thường trực Đảng ủy Vùng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân ký kết phối hợp.
Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - và Đại tá Nguyễn Văn Tiến -Ủy viên Thường trực Đảng ủy Vùng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân ký kết phối hợp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top