An Giang: Người dân vùng sạt lở Mỹ Hội Đông đang ở đâu?

Vùng sạt lở bờ sông Hậu thuộc xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang), chụp vào chiều ngày 13.06.2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Vùng sạt lở bờ sông Hậu thuộc xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang), chụp vào chiều ngày 13.06.2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Vùng sạt lở bờ sông Hậu thuộc xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang), chụp vào chiều ngày 13.06.2018. (Ảnh: Lục Tùng)