Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

An Giang: Ngày 22.9, đồng loạt xả lũ đập Tha La và Trà Sư

Đập Tha La
Đập Tha La